Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
11.02.2016
Mgr. Jozef Varsányi
11.02.2016
Ing. Michael Angelov
11.02.2016
Ing. Peter Jaroš
11.12.2015
Ing. Marián Krištof
05.11.2015
Ing. Peter Andráši
01.10.2015
Milena Veresová
20.08.2015
Róbert Tölgyesi
02.01.2015
Ing. Peter Andráši
14.11.2014
RSDr. Peter Gomboš
11.09.2014
Ing. Peter Andráši
19.12.2013
Ing. Peter Andráši
19.12.2013
Mgr. Jozef Varsányi
19.12.2013
Ing. Erika Velázquezová