Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov

Interpelácie poslancov

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Dátum
  
Predkladateľ
  
Predmet interpelácie
  
11.09.2014
Ing. Peter Andráši
19.12.2013
Ing. Peter Andráši
19.12.2013
Mgr. Jozef Varsányi
19.12.2013
Ing. Erika Velázquezová
28.02.2013
Ing. Peter Andráši