Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 29.03.2016 - 10:05  //  aktualizácia: 20.01.2022 - 09:07  //  zobrazené: 30828

Zástupcovia primátora mesta

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

+421 031 770 6502
+421 908 995 966
fax: 031/7706021
viceprimatorka@sala.sk


 

Róbert Tölgyesi

Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

+421 031 770 6502
+421 905 604 014
fax: 031/7706021
viceprimator@sala.sk


 

Osobné údaje

 

Priezvisko/ Meno

Lehocká Danica, PaedDr., PhD.

Štátna príslušnosť

SR

Zamestnanie

 

Prax

      Súčasnosť

                                                   Od – do

  Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

 

Generálna riaditeľka, Sekcia práce MPSVR SR

September 2011 – apríl 2012

  Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava

Od - do

2007 – august  2011

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Hovorkyňa Ústredia PSVaR, dočasne poverená riadením kancelárie GR (2-3/2011)

Názov a adresa zamestnávateľa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava

Od - do

11,12/2006

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Manažér vzdelávania

Názov a adresa zamestnávateľa

Kaskády, s.r.o., Stredisko oddychu a vzdelávania

Od - do

1999-2006

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Referent - vzdelávanie, vedúca oddelenia komunikácie s verejnosťou

Názov a adresa zamestnávateľa

Duslo, a. s., Šaľa

Od - do

2004-2005

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Redaktor – moderátor 

Názov a adresa zamestnávateľa

TV Invest, Šaľa 

Od - do

1996

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Redaktor – moderátor 

Názov a adresa zamestnávateľa

TV Markíza, Záhorská Bystrica

                Vzdelanie 

 

• Obdobie (od – do)

1989 – 1993 Gymnázium J. Fándlyho , Šaľa

• Obdobie (od – do)

1993 – 1997 UKF Nitra , Pedagogická fakulta

• Obdobie (od – do)

2002 UKF Rigorózne štúdium UKF Nitra

• Obdobie (od – do)

2014 UKF Doktorantské štúdium UKF Nitra

Osobná spôsobilosť

 

Materinský(é) jazyk(y)

Slovenský jazyk

Ďalší(ie) jazyk(y)

Anglický, nemecký

Anglický jazyk

A2

Nemecký jazyk

pasívne

Prílohy