Domov   >  CHCEM SPOZNAŤ   >  Politické strany
publikované: 14.11.2018 - 08:52  //  aktualizácia: 30.05.2019 - 08:45  //  zobrazené: 1119

SNS

12. mája 2019 Odhalenie pamätnej busty Ľudovíta Štúra v Štúrove

Pamätná busta národného buditeľa konečne stojí na Námestí slobody pri Dunaji v Štúrove, v meste čo nesie jeho meno už 71 rokov. Hlavnou myšlienkou bolo zobraziť podobizeň Ľudovíta Štúra na dôstojnom mieste nesúc jeho meno a opätovné zjednotenie slovenského národa. Podujatie bolo sprevádzané bohatým kultúrnym programom folklórnych a speváckych skupín, vystúpili divadelníci a folkloristi z Matice slovenskej. Na podujatí sa zúčastnili členovia a sympatizanti OO SNS Šaľa a členovia Matice slovenskej.  

Najvýznamnejší predstaviteľ Slovenského národa Ľudovít Štúr bol kodifikátor slovenského spisovného jazyka, národný buditeľ, politik, filozof, historik, jazykovedec, pedagóg, spisovateľ, básnik, publicista a redaktor.

Vybrané myšlienky a citáty Ľudovíta Štúra:

"Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha a každé dielo zavŕši tým, že Bohu za jeho pomoc poďakuje."
"Slovan nosí všetko v srdci a v duši a dokáže to aj vyjadriť silou prejavu."
Motto: Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.

Zdroj: OO SNS Šaľa


4.mája 2019 sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika

Najväčšia úcta patri jednému z našich velikánov národa, ktorý sa zaslúžil a zohral veľkú úlohu pri formovaní spoločného štátu Čechov a Slovákov. Bol významný slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Vďačíme mu zaveľa, čo pre náš národ slovenský vykonal. Jeho celoživotným krédom bolo: „Veriť, Milovať, Pracovať".

 

Zdroj: OO SNS Šaľa