Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ
publikované: 29.03.2016 - 18:46  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 16:18  //  zobrazené: 127908

Adresa, úradné hodiny MsÚ

Oficiálny názov

Mestský úrad Šaľa

Adresa

Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, Slovakia

PSČ

mesto Šaľa (pošta Šaľa 1) - 927 01
mestská časť Veča - 927 05
areál Duslo a.s. - 927 03

Telefón

+421 317705981-4

Fax

+421 317706021

Oficiálna WWW URL

http://www.sala.sk

Email

mesto@sala.sk

IČO

306 185

Bankové spojenie

IBAN  SK4811110000006627849005

BIC :   UNCRSKBX

Primátor mesta Šaľa

Mgr. Jozef Belický

Prednosta MsÚ

Ing. Jana Nitrayová

Úradné hodiny

odborné útvary MsÚ

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

08:00 - 11:30

-

08:00 - 11:30

-

08:00 - 11:30

12:30 - 15:00

-

12:30 - 16:30

-

12:30 - 14:00

Evidencia obyvateľstva, matrika

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

08:00 - 15:00

08:00 - 12:00

08:00 - 17:00

08:00 - 12:00 

08:00 - 14:00

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách, Referát ekonomiky a podnikania - pokladňa

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 17:00

08:00 - 15:00

08:00 - 14:00