Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Často kladené otázky občana
publikované: 29.03.2016 - 16:10  //  aktualizácia: 14.01.2021 - 14:55  //  zobrazené: 20387

Kamerový systém mesta Šaľa

Mestský kamerový systém, ktorý využíva mestská ale aj štátna polícia, bol vybudovaný v roku 2005. V nasledujúcich rokoch bol niekoľko krát vďaka dotáciám z Ministerstva vnútra SR rozširovaný na aktuálny stav 62 kamier. V súčasnosti využíva polícia tieto kamery:

Otočné Statické Kontajnerové stojiská
     
Námestie Sv. Juraja 2 ks. ul. Pázmaňa (angličák) ul. Cintorínska
križovatka Hlavná a Budovateľská CMZ 2 ks.  ul. Nitrianska
Námestie Sv. Trojice ul. Štúrova (smer Pošta) ul. Narcisová
ul. SNP (Kaufland) ul. SNP 2 ks. (most) ul. Slnečná
ul. Horná (ZŠ Murgaša) ul. Školská 2 ks. ul. Nivy
ul. Krátka (ZŠ Hronského) križovatka SNP a Štúrova 2 ks. ul. gen. L. Svobodu
križovatka Vlčanská a Dolná ul. Novomeského (vnútroblok) ul. Hollého
ul. Pázmaňa (pri kaštieli) pešia zóna (budova OÚ)  
ul. Lúčna (budova COV) ul. Hlavná (parkovisko pri MsÚ)  
ul. Nitrianska (Pribinovo námestie) ihrisko Žihadielko  
križovatka Nitrianska, Lúčna a Dlhoveská ul. Dolná (bývalý Ms. podnik služieb)  
  mestský cintorín 2 ks.  
  ul. Kráľovská (bytovky)  
  ul. 8. mája (multifunkčné ihrisko)  
  ZŠ Murgaša 3 ks.   
  Galantská cesta výjazd (ul. Štúrova)  
  Galantská cesta vjazd (ul. Kráľovská)  
  križovatka Diakovská a Priemyselná  
  križovatka SNP a Kráľovská  
  ul. Nitrianska (kruhová križovatka)  
  ul. Nitrianska (križovatka s ul. Gen. L. Svobodu)  
  ul. Narcisová  
  ul. F. Kráľa  
  ul. F. Kráľa (zberný dvor)   
  ul. Hollého 4 ks.  
  ul. Cintorínska 2 ks. (multifunkčné ihrisko)  
  ul. Slnečná 2 ks. (ihriská)  
  ul. Slnečná 2 ks.   
  ul. Rímska  

 

V rámci mestskej polície je zriadená chránená dielňa, v ktorej pracuje 8 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí neprestajne dohliadajú na kamerový systém. Chránená dielňa v Šali patrí medzi najväčšie na Slovensku. Záznam z kamier kamerového systému je nahrávaný a archivovaný 7 dní, takže je možné aj ich spätné vyhodnocovanie.