Domov   >  CHCEM SPOZNAŤ
publikované: 29.03.2016 - 14:19  //  aktualizácia: 03.01.2020 - 07:27  //  zobrazené: 17396

Geografia, obyvateľstvo

kontinent: EURÓPA ( stredná Európa)
štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
kraj: NITRIANSKY
okres: ŠAĽA


Mesto Šaľa leží na pravom a ľavom brehu dolného toku Váhu na 17° 52' 30" východnej dĺžky a 48° 9' 30" severnej šírky v nadmorskej výške 118,8 m. Šaľa sa rozkladá na úrodnej nížine na rovine vo výmere 4.497 ha. Na ľavom brehu rieky Váh, na nízkom poriečnom vale leží mestská časť Veča, ktorá sa so Šaľou zlúčila 1. januára 1960. K mestu Šaľa patrí aj osada Hetméň a Kilič.

POLOHA

Šaľa z hľadiska klimatických podmienok sa zaraďuje do teplej klimatickej oblasti s priemerom 50 letných dní ročne. Teplé letá, skorý nástup jari a dlhé slnečné jesenné mesiace predurčujú tento región ako mimoriadne vhodný pre letnú rekreáciu s jej najvýraznejšími atribútmi - kúpaním a vodným športovaním. Reliéf územia je rovinatý s nepatrnými výškovými rozdielmi. Poloha Šale a nížinný charakter územia, na ktorom leží sa podieľajú na tom, že patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska. Podunajská nížina, na ktorej sa mesto rozprestiera, patrí do teplej klimatickej oblasti.

priemerná januárová teplota na rovine : - 2,2 °C
priemerná júlová teplota: + 20,6 °C
priemerná ročná teplota : + 9,8 °C
priemerný ročný úhrn zrážok: 550-600 mm
priemerná vlhkosť vzduchu: 80 %.


Mesto leží v geotermálnej oblasti a z toho dôvodu sú geotermálne vrty v Šali, ale aj v Diakovciach a vo Vlčanoch využívané, resp. ich využitie sa pripravuje. Pôdno-klimatické podmienky, vysoká kvalita pôdy a značný rozsah vybudovaných závlah vytvárajú vhodné podmienky na vysokú produktivitu poľnohospodárskej výroby.

 

Obyvateľstvo

 

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 21 529 obyvateľov
muži: 10 457
ženy: 11 072

Počet obyvateľov k 31.12.2019 v miestnych častiach Šaľa
Šaľa: 14 665
Veča: 6 778
Hetméň: 52
Kilič: 34
Spolu: 21 529


Štatistika

prírastok

úbytok

stav k 31.12.2019

narodení

prisťahovaní

spolu

úmrtie

odsťahovaní

spolu

197

250

447

191

459

650

21 529

Prílohy