Domov   >  CHCEM SPOZNAŤ
publikované: 29.03.2016 - 14:19  //  aktualizácia: 02.01.2018 - 14:35  //  zobrazené: 11257

Geografia, obyvateľstvo

kontinent: EURÓPA ( stredná Európa)
štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA
kraj: NITRIANSKY
okres: ŠAĽA


Mesto Šaľa leží na pravom a ľavom brehu dolného toku Váhu na 17° 52' 30" východnej dĺžky a 48° 9' 30" severnej šírky v nadmorskej výške 118,8 m. Šaľa sa rozkladá na úrodnej nížine na rovine vo výmere 4.497 ha. Na ľavom brehu rieky Váh, na nízkom poriečnom vale leží mestská časť Veča, ktorá sa so Šaľou zlúčila 1. januára 1960. K mestu Šaľa patrí aj osada Hetméň a Kilič.

POLOHA

Šaľa z hľadiska klimatických podmienok sa zaraďuje do teplej klimatickej oblasti s priemerom 50 letných dní ročne. Teplé letá, skorý nástup jari a dlhé slnečné jesenné mesiace predurčujú tento región ako mimoriadne vhodný pre letnú rekreáciu s jej najvýraznejšími atribútmi - kúpaním a vodným športovaním. Reliéf územia je rovinatý s nepatrnými výškovými rozdielmi. Poloha Šale a nížinný charakter územia, na ktorom leží sa podieľajú na tom, že patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska. Podunajská nížina, na ktorej sa mesto rozprestiera, patrí do teplej klimatickej oblasti.

priemerná januárová teplota na rovine : - 2,2 °C
priemerná júlová teplota: + 20,6 °C
priemerná ročná teplota : + 9,8 °C
priemerný ročný úhrn zrážok: 550-600 mm
priemerná vlhkosť vzduchu: 80 %.


Mesto leží v geotermálnej oblasti a z toho dôvodu sú geotermálne vrty v Šali, ale aj v Diakovciach a vo Vlčanoch využívané, resp. ich využitie sa pripravuje. Pôdno-klimatické podmienky, vysoká kvalita pôdy a značný rozsah vybudovaných závlah vytvárajú vhodné podmienky na vysokú produktivitu poľnohospodárskej výroby.

 

Obyvateľstvo

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 22 070 obyvateľov
muži: 10 711
ženy: 11 359

Počet obyvateľov k 31.12.2017 v miestnych častiach Šaľa
Šaľa: 14 774
Veča: 7 203
Hetméň: 57
Kilič: 36
Spolu: 22 070

Štatistika

prírastok

úbytok

stav k 31.12.2017

narodení

prisťahovaní

spolu

úmrtie

odsťahovaní

spolu

226

251

477

228

502

730

22 070

Počty obyvateľov podľa vekových kategórií k 31.12.2017

VEK

Ženy

Muži

SPOLU

00.-01.

177

201

378

02.-05.

370

419

789

06.-14.

842

862

1704

15.-17.

239

260

499

18.-24.

786

819

1605

25.-29.

730

817

1547

30.-39.

1779

1955

3728

40.-49.

1811

1751

3562

50.-59.

1700

1524

3224

60.-64.

841

721

1562

nad 65

     2084

   1382

      3466

spolu

   11359

 10711

    22070

Prílohy