Eli, Eli, lama sabachtani
zdielať

Aký bol Mikuláš?
zdielať

Prichádza Jumanji!
zdielať