Domov
publikované: 29.03.2016 - 18:02  //  aktualizácia: 28.10.2020 - 11:23  //  zobrazené: 17209

Autorské práva

Materiály a obsah informačného portálu sala.sk

Materiály zobrazené alebo uvedené na týchto webových stránkach okrem iného vrátane všetkých dokumentov, súborov, textov podliehajú autorským právam ak nie je pri publikovaných materiáloch uvedené inak. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa informačného portálu sala.sk a s uvedením autora prípadne zdroja.

© 2016 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 5981-4, www@sala.sk


Redakčný systém a grafika informačného portálu sala.sk

Grafika, zdrojové kódy generovaných stránok a obecný vzhľad servera ako aj redakčný systém na ktorom je postavený celý informačný portál sú predmetom autorských práv. Použiť grafiku či časti zdrojových kódov v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase autora informačného portálu sala.sk.

© 2016 E-SAM, content management system, Martin Fabián, Ján Mesároš