Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 29.03.2016 - 10:46  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 10:48  //  zobrazené: 25378

Partnerské mestá

Partnerské mesto Kuhmo vo Fínsku

Mesto Kuhmo leží v severofínskej provincii Kainuu na severnej fínskej hranici. Aj keď tomu možno neuveríte, Kuhmo patrí k najväčším mestám sveta. Mesto je viac ako dvakrát väčšie než Tokio, prinajmenšom čo sa týka rozlohy. Rozloha Mesta Kuhmo je 5 500 km2. Naproti tomu pri 13 000 obyvateľoch nedochádza k tlačenici ani počas dopravnej špičky v centre mesta, kde býva približne polovica obyvateľov. Pre veľkomesto je Kuhmo mimoriadne tiché mesto. Dôvodom je, že k mestu patria rozsiahle lesné plochy a viac ako 600 jazier. Niektorí ľudia vravia, že prišli do mesta aby načúvali tichu.

Kuhmo je známe kvôli svojej Kalevala Village, nedotknutú prírodu, medzinárodný festival komornej hudby ako aj možnostiam a zariadeniam pre dovolenku.

Kuhmo je najmladšie mesto v tejto oblasti a bránou na východ. V meste môžete navštíviť nové Centrum umenia, drevený evanjelický kostol z roku 1816 a Tuupala múzeum, ktoré sú najstaršími stavbami v meste Kuhmo. Dnešným centrom vedy je knižnica, nazývaná ATALANTE.

V rokoch 1939-1940 bolo Kuhmo dejiskom urputných bojov počas Zimnej vojny, ktorej bojisko je blízko ruských hraníc.

Viac informácií: http://www.kuhmo.fi/index.asp
 

Partnerské mesto Telč v Českej republike

Telč patrí k najkrajším českým mestským pamiatkovým rezerváciám. Je to jedinečne zachovaný architektonický komplex hlavne renesančných stavieb, celok ktorému dominuje nádherný renesančný zámok a námestie.

Za pôsobenia Leopolda II sa stal Telčský zámok kultúrnym centrom širokého okolia.

Mesto má bohatý historický, umelecký a architektonický odkaz. Túto špecifickú tvár mestu vtisla mnohoročná vláda pánov z Hradca, ktorí v 16.storočí predstavovali vedľa Rožmberkovcov najmocnejšie domínium na pomedzí Čiech a Moravy.

V roku 1970 vyhlásilo Ministerstvo kultúry toto územie za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Snaha uchovať zverené dedičstvo a podporiť rozvoj cestovného ruchu patrí k prioritám súčasnosti. Tieto aktivity podporilo v roku 1992 zaradenie Telča do prestížneho Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

viac informácií: http://www.telc-etc.cz
 

Partnerské mesto Oroszlány v Maďarsku

Mesto Oroszlány sa nachádza v kraji Komárom - Esztergom 18 km od mesta Tatabánya. Na svahoch v prírodných krásach bohatého pohoria Véres postavené mesto Oroszlány a jeho okolie je už od pradávna ľuďmi osídlené miesto. Meno mesta je s veľkou pravdepodobnosťou odvodené od leva (maď. oroszlán)- zvieraťa na erbe rodu Csákovcov. Pomenovanie teda dostalo od niekdajšieho hradu, ktorého brány zdobili dva kamenné levy.

Rozvoju mesta napomohli prieskumy uholných ložísk. V súčasnosti žije v tomto pohostinnom mestečku 21 tis. obyvateľov v 7800 domácnostiach. Pre hospodársky život mesta typické baníctvo a naň nadväzujúca výroba energie a priaznivá poloha mesta, blízkosť diaľnice M1 a nadpriemerne lepšie podmienky infraštruktúry vytvorili ďalšie nové príležitosti. Mesto a jeho okolie ponúkajú mnohoraké možnosti na poli kultúry a športu. Z darov a príspevkov rodu Eszterházyovcov sa v bezprostrednej blízkosti mesta vybudoval jedinečný komplex kultúrnych pamiatok v strednej Európe pod názvom „Majki kamalduli remeteség“(obr.1). Chránený lesopark a podmanivá krása okolia boli príčinou kultúrneho a turistického využitia miesta. V tomto komplexe budov fungujúce múzeum, obnovené žaláre a zachovaný kaštieľ priťahujú návštevníkov. Mesto Oroszlány bolo kedysi sídlo obývané Slovákmi a aj v súčasnosti mnohí obyvatelia rozprávajú našou rečou.

viac informácií: http://www.oroszlany.hu/
 

Partnerské mesto Konskie v Poľsku

Mesto Konskie leží v severnej časti vojvodstva Swietokrzyskie a patrí do okresu – poviatu Konecki. Mesto leží 10 km severne od štátnej cesty č. 74 Sulejov - Kielce – Krakow.

obyvateľstvo gminy Konskie: 38 151 ( v tom mesto Konskie 22 395 )
rozloha gminy Konskie (samosprávna mestská komunita): 268 km2 ( v tom mesto Konskie 18 km2)

Politické a ekonomické zmeny v Poľsku v 90–tych rokoch a ich negatívne efekty neušetrili ani Konskie. Mnoho firiem zbankrotovalo, vrátane najväčšieho zamestnávateľa ZAMTAL – metalurgické závody. V roku 1994 bolo zaregistrovaných 5 800 nezamestnaných a Konskie sa zaraďovalo do oblasti najviac postihnutých nezamestnanosťou v štáte. Priznaním vážnosti situácie okresná aj mestská správa nastúpili rozsiahlu politiku prilákania toľkých investorov do oblasti, ako je len možné. Od 1999 Konskie znova naplnilo úlohu okresného centra. V roku 2000 mestské zastupiteľstvo schválilo špeciálnu Stratégiu rozvoja mesta a okresu, ktorá dáva „ zelenú“ malým a stredným podnikateľom, ale ktorá tiež láka veľkých investorov. Koncom júla 2001 mohla byť situácia v zamestnanosti ohodnotená ako primerane optimistická. To je čiastočne vďaka dynamickému rastu keramického priemyslu, ktorého hlavným predstaviteľom sú „Nowa Gala“, „Konskie“ a „Gres“. Tieto firmy úspešne konkurujú spoločnosti „Ceramika Opoczno“, ktorá mala donedávna ešte monopolné postavenie na trhu. Mesto Konskie predstavuje v súčasnosti centrum okresnej správy. Podľa veľkosti je to piaty najväčší priemyselný komplex vo vojvodstve Świetokrzyskie. Výraznú úlohu tu hrá tradicionálna zlieváreň železa ako aj priemysel ťažkých kovov. V posledných rokoch vznikajú na miestach zanikajúcich firiem mnohé nové podniky, ktoré sa zaoberajú zlievaním, keramikou a produkciou konfekcie a mnohým iným. Nachádzajú sa tu mnohé štátne inštitúcie, súkromné firmy, podniky zaoberajúce sa financiami, vzdelávaním, kultúrou a zdravotníctvom. Mesto Konskie je mesto s 250 ročnou tradíciou lokalizované vo fantastických borovicových lesoch. Čerstvý vzduch ho robí ideálnym miestom pre zotavenie z chorôb dýchacieho ústrojenstva. Pýchou regiónu Konskie je Sielpia, situovaná v malebnom lese na brehoch 57 hektárovej vodnej nádrže, kam už desaťročia prichádza mnoho ľudí v lete za slnkom a vodou. Je tu viacero rekreačných zariadení ponúkajúcich celoročné služby. Dobre rozvinutá infraštruktúra pre šport a rekreáciu, vrátane požičovní zariadení pre cyklistiku a vodné športy uspokojí dokonca aj najvyberanejšieho dovolenkára. V meste Konskie a jeho okolí sa nachádza mnoho kultúrnych pamiatok. K najznámejším patria:

- Palácový komplex postavený v 2. polovici 18. storočí Jánom Malachowskim – korunným kancelárom, ktorý bol v 19. st. rozšírený rodinou Tarnowski.

Pozoruhodné sú aj:
- farský kostol zasvätený svätému Adalbertovi ( Wojciech ) a Nikolausovi ( Mikolaj ), ktorý bol postavený v rokoch 1492 – 1500,
- ako aj cenné kultúrne pomníky bývalého priemyslu.

Mesto vlastní kompletnú komunálnu infraštruktúru a dobre sa rozvíjajúcu sieť služieb. Vodovodné a kanalizačné rozvody spolu s čističkou, plynové a teplovodné siete patria k vybaveniu mesta. Mesto by potešilo, keby sa podnikatelia rozhodli svoje peniaze investovať do oblasti Konskie, ktorá je z hľadiska infraštruktúry pripravená na nové investície.

viac informácií: http://www.umkonskie.pl/
 

Partnerské mesto MOGIĽOV - PODOĽSKIJ v Ukrajine

Je to mesto s 450- ročnou tradíciou. Nachádza sa vo vinárenskom regióne s bohatou prírodou a stredovekou architektúrou. V roku 1995 bolo zaradené do ligy historických miest Ukrajiny. Je administratívnym centrom s polohou v doline rieky Dnester, obkolesené vysokými horami.

Mesto má 37,8 tis. obyvateľov. Je to mesto s veľkým priemyselným potenciálom / ťažký -stavebný 86,8 %, ľahký 9 %, iný 4,3 %/. Nachádzajú sa tu rôzne školské a kultúrne zariadenia.

Mesto sa stále rozvíja. V posledných rokoch bolo realizovaných veľa investičných akcií spĺňajúcich podmienky EÚ najmä v oblasti technickej infraštruktúry mesta. Prioritnými oblasťami sú: plynofikácia, budovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a zlepšenie cestnej infraštruktúry. Malebný charakter mesta a bohatstvo regiónu na liečivé vody priťahuje kúpeľných turistov, ktorí sa zotavujú v sanatóriách a hoteloch v meste.