Domov   >  CHCEM SPOZNAŤ   >  História mesta
publikované: 29.03.2016 - 14:10  //  aktualizácia: 30.06.2016 - 08:09  //  zobrazené: 33874

Kultúrne pamiatky

Renesančný kaštiel

Budova, dnes známa ako renesančný kaštieľ, bola pôvodne vodným hradom, postaveným pravdepodobne na starších základoch v XVI. storočí podľa plánov architekta Syrotha Kiliána z Milána. Je vernou kópiou paláca rodiny Turzovcov vo Veľkej Bytči.

Kostol sv. Margity Antioch

Je klasicistickou stavbou postavenou v rokoch 1828 - 1837 na mieste staršieho kostola, ktorý bol vybudovaný najneskôr v 16. stor. Staviteľom dnešného kostola bol Juraj Schwartz, stavba je jednoloďová s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutou kupolou. Na severnej strane je pristavaná sakristia, loď je zaklenutá pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosahujú na vtiahnuté pilastre s rímsovými hlavicami. Priečelie so vstupným portálom má štyri oblé stĺpy, na ktorých spočíva tympanon.

Neskorobarokový kostol vo Veči

Klasicisticky upravený barokový rímsko-katolícky kostol, ktorý sa spomína už v štrnástom storočí. Obnovený bol v roku1725 a v roku 1805 bol rozšírený o presbytérium. V jeho blízkosti je pseudogotická kaplnka, ktorá pochádza z 19. storočia.

Roľnícky dom
www.domludovehobyvania.sk

Dom bol postavený v roku 1730. Dnes je chránenou kultúrnou pamiatkou. Pôvodne boli domy zhotovované z pletenice. Steny mali konštrukciu z drevených stĺpov, ktoré boli vypletené vŕbovým prútím. Pletivo sa obojstranne omazalo hlinou, ktorá sa miešala s plevami. Strecha bola z tŕstia.

Socha Sv.Juraja

Socha sv.Juraja bojujúceho s drakom sa datuje do druhej polovice XIX. storočia. Autorstvo zostáva anonymné, ale podľa domnienky historikov dielo je tvorbou neznámeho miestneho umelca.

Súsošie Sv.Trojice

Súsošie sv.Trojice
Bolo postavené v roku 1895 na pamäť mimoriadnej udalosti - v roku 1886 udrel do veže miestneho kostola guľový blesk, kostol však vážne škody neutrpel. Súsošie postavili obyvatelia Šale z vlastných prostriedkov. Kamenárske práce vykonal miestny majster J.Múdry. Tvorí dominantu šalianskeho námestia.

Socha sv. Floriána
Pochádza pravdepodobne zo začiatku 19. storočia. Zobrazuje sv. Floriána, ako hasí horiaci dom. Je jedným zo 14 pomocníkov v núdzi a patrónom proti ohňu, suchu a povodniam. Socha je umiestnená pred kostolom. Je od neznámeho autora, bola reštaurovaná v roku 1997.

Socha sv. Jána Nepomuckého
Predpokladáme, že pochádza z 18. storočia. Bola umiestnená pred kostolom. V súčasnosti je nahradená kópiou, originál je v budove renesančného kaštieľa z dôvodu zvýšenej ochrany. Autor sochy je neznámy. Okolo hlavy sochy je päť hviezd, ktoré symbolizujú skutočnosť, že telo tohto mučeníka našli podľa piatich žiariacich svetiel po tom, ako ho zhodili na príkaz Václava IV. z Karlovho mosta do Vltavy.

Socha sv. Vendelína
Bola postavená v roku 1844 zo Základiny zloženej Jozefom Feketeom a jeho manželkou Annou, r. Pinkovou. Sv. Vendelín - ochranca pastierov je zobrazený v pastierskom odeve, na hlave má klobúk a ruky má zopäté k modlitbe. Pravdepodomne mal pôvodne v ruke pastiersku palicu. Pri jeho nohách je zobrazený baranček a teliatko. Socha je umiestnená na Dolnej ceste.

Prílohy