Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000

Žiadam informáciu v zmysle zákona 211/2000

Pri akýchkoľvek problémoch s odosielaním žiadosti kontaktujte administrátora!

Tento formulár slúži pre získanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 a je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy.

Pred odoslaním si preverte správnosť vyplnenia políčok s kontaktnými údajmi. V prípade, že nebudú vyplnené správne, Vás nevieme kontaktovať a riešiť požadovaný informáciu.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje

neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná.

Upozornenie !

Žiadosti sú vybavované najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa doplnenia žiadosti.