Domov
publikované: 29.03.2016 - 19:07  //  aktualizácia: 19.02.2024 - 15:08  //  zobrazené: 34928

Zdravotnícto, ambulancie

Významné miesto v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti o občanov mesta a okolia patrí modernému Centru zdravotnej starostlivosti a.s. Duslo Šaľa. Mesto má vytvorenú organizáciu sociálnej starostlivosti, kam patria detské jasle, domy s opatrovateľskou službou, kluby dôchodcov, ústav pre zdravotne postihnuté deti., domov pre matky s deťmi. V meste bolo zriadených množstvo neštátnych zdravotníckych zariadení a jedna súkromná agentúra ADOS, zaoberajúca sa domácou ošetrovateľskou starostlivosťou o starších občanov Šale / Mgr. Darina Jobbágyová, ktorá sídli na hlavnej ulici č 13/53 v Šali /. Od roku 1997 v NsP Šaľa funguje Rýchla lekárska pomoc so špeciálne vybaveným sanitným vozidlom, ktorá slúži na poskytovanie neodkladnej lekárskej prvej pomoci pre obyvateľov mesta i celého okresu. Významné miesto v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti zohráva aj sieť lekární.

LEKÁRNE

Pohotovostná služba zabezpečená lekárňou Dr. Max (OD Kaufland) trvá denne od 08:00 do 20:00 (ostatné lekárne do 16:00). Počas sviatkov je aj pohotovosť lekárne Dr. Max (OD Kaufland) skrátená do 16:00 hod.

Prílohy