Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Často kladené otázky občana
publikované: 15.04.2019 - 16:02  //  aktualizácia: 28.10.2022 - 12:54  //  zobrazené: 9938

Prevádzkový poriadok pohrebísk

Pohrebisko v Šali je prístupné verejnosti denne v nasledujúcom čase:
v letnom období (1. apríl - 30. september)                od 07:00 hod. do 21:00 hod.
v zimnom období (1. október – 31. marec)               od 08:00 hod. do 18:00 hod.
v období sviatku Pamiatky zosnulých                      od 08:00 hod. do 22:00 hod.


Každý návštevník je povinný pred uplynutím hodín stanovených v § 5 ods. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa (ďalej aj ako „Prevádzkový poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia. Dom smútku je pre verejnosť prístupný hodinu pred pohrebom, v inom čase po  dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, najmä v dobe vykonávania terénnych úprav, stavebných prác, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.

Pohrebisko v Šali – Veči je prístupné verejnosti denne v nasledujúcom čase:
v letnom období (1. apríl - 30. september)                od 07:00 hod. do 21:00 hod.
v zimnom období (1. október – 31. marec)               od 08:00 hod. do 18:00 hod.
v období sviatku Pamiatky zosnulých                      od 08:00 hod. do 22:00 hod.


Každý návštevník je povinný pred uplynutím hodín stanovených v § 5 ods. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča (ďalej aj ako „Prevádzkový poriadok“ v príslušnom gramatickom tvare) pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia. Dom smútku je pre verejnosť prístupný hodinu pred pohrebom, v inom čase po  dohode s prevádzkovateľom pohrebiska. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať, najmä v dobe vykonávania terénnych úprav, stavebných prác, exhumácií a za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.