Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
publikované: 29.03.2016 - 13:18  //  aktualizácia: 29.11.2022 - 08:04  //  zobrazené: 19817

Profil verejného obstarávateľa

Názov:                              Mesto Šaľa

Sídlo:                                Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

IČO:                                   00306185

Štatutárny orgán:             Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

Telefón:                           031/7705981-4

e-mail:                              mesto@sala.sk

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Verejné obstarávanie je upravené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

Mesto Šaľa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4251

nájdete všetky informácie súvisiace s verejným obstarávaním v štruktúre:

  • Detail
  • Zákazky
  • Všeobecné dokumenty
  • Referencie
  • Súhrnné správy
  • Informácie