Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Často kladené otázky občana
publikované: 29.03.2016 - 16:09  //  aktualizácia: 29.03.2016 - 16:10  //  zobrazené: 31067

Artézske studne

Artézska studňa je podzemná voda s napätou hladinou (tzn. voda je zhora uzavretá  nepriepustnou vrstvou a nachádza sa pod vplyvom hydrostatického tlaku). Voda sa pod zemský povrch dostáva postupným vsakovaním povrchových vôd a zrážok. Voda pri vsakovaní prechádza pôdnymi pásmami, ktoré ovplyvňujú vlastnosti podzemnej vody.  Cez vrchné pásmo voda len prechádza a zbavuje sa tu látok, ktoré ju znečisťujú. V strednom pásme sa obohacuje o rozpustené prvky a ich soli. A nakoniec voda vniká do spodného, tzv. zvodneného pásma, kde sa hromadí a má tu typické vlastnosti podzemnej vody. Takže po navŕtaní voda vyteká samovoľne, bez použitia čerpadla.

Artézske studne vhodné na pitné účely
1. na Nám. Sv. Trojice
2. na ul. Horná oproti ZŠ J. Murgaša
3. na ul. Hviezdoslavova, medzi bytovkami
4. na Pribinovom námestí vo Veči.

Artézske studne nevhodné na pitné účely
1. na ul. Vlčanskej
(nefunkčná z dôvodu sucha a poklesu tlaku)
2. na ul. Dolnej
(prekročenie limitu v chemických ukazovateľoch: absorbancia, farba, železo a mangán)
3. na ul. Záhradníckej 
(prekročenie limitu arzénu)

Pri prekročení limitu arzénu sa neodporúča ani polievanie záhradných plodín určených na konzumáciu, pre možný vstup do potravinového reťazca.

Bližšie informácie na referáte životného prostredia MsÚ Šaľa,
alebo na tel. č. 031/7705981-4, kl. 223

Prílohy