Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Mestský úrad
publikované: 29.03.2016 - 16:44  //  aktualizácia: 20.11.2017 - 15:01  //  zobrazené: 7988

Oddelenie organizačné a správne

Ing. Bc. Ľuba Boháčová - vedúca oddelenia / POZOR NOVÁ ADRESA: ul. SNP 16, vchod B - prízemie
e-mail: bohacova@sala.sk
tel.: 031/7705981 - kl. 106

Referát organizačný

Mária Kováčová - referent / POZOR NOVÁ ADRESA: ZŠ P. Pázmánya
e-mail: mkovacova@sala.sk
tel: 031/7705981 kl. 101

Martina Pappová - referent pre osvedčovanie listín a podpisov na listinách / POZOR NOVÁ ADRESA: ZŠ P. Pázmánya
tel: 031/7705981 - kl. 110
e-mail: mpappova@sala.sk

Oľga Popelková - referent pre osvedčovanie listín a podpisov na listinách / POZOR NOVÁ ADRESA: ZŠ P. Pázmánya
tel: 031/7705981 - kl. 110
e-mail: popelkova@sala.sk

Andrea Vnuková - referent správy registratúry a sprístupňovania informácií  / / POZOR NOVÁ ADRESA: Partizánska 20
e-mail: vnukova@sala.sk
tel: 031/7705981 - kl. 210

Jaroslava Zábojníková - referent / POZOR NOVÁ ADRESA: Partizánska 20
e-mail: zabojnikova@sala.sk
tel: 031/7705981 - kl. 210

Bc. Veronika Jarošová - referent / POZOR NOVÁ ADRESA: ul. SNP 16, vchod B - prízemie
e-mail: jarosova@sala.sk
tel.: 031/7705981 - kl. 105

Ľuboš Jaroš - referent a vodič / POZOR NOVÁ ADRESA: Partizánska 20
tel.: 031/7705981 - kl. 125

Referát evidencie obyvateľstva

Elena Hlavatá - referent evidencie obyvateľstva a ohlasovne a matrikárka / POZOR NOVÁ ADRESA: ZŠ P. Pázmánya
e-mail: ehlavata@sala.sk
tel.: 031/7705981 - kl. 128

Iveta Nikodemová - referent evidencie obyvateľstva a ohlasovne / POZOR NOVÁ ADRESA: ZŠ P. Pázmánya
e-mail: nikodemova@sala.sk
tel.: 031/7705981 - kl. 128

Matričný úrad

Alena Kostolná - matrikárka / POZOR NOVÁ ADRESA: ZŠ P. Pázmánya
e-mail: kostolna@sala.sk
tel.: 031/7705981 - kl. 129 

Referát sociálnych vecí

PhDr. Margaréta Zozuľáková - referent - hlavný sociálny pracovník / POZOR NOVÁ ADRESA: ul. SNP 16, vchod B - prízemie
mail: zozulakova@sala.sk
tel.: 031/7705981, kl. 117

Mária Hamarová - referent - sociálny pracovník / POZOR NOVÁ ADRESA: ul. SNP 16, vchod B - prízemie
mail: hamarova@sala.sk
tel.: 031/7705981, kl. 112

Mgr. Iveta Kminiaková - referent - sociálny pracovník / POZOR NOVÁ ADRESA: ul. SNP 16, vchod B - prízemie
mail: kminiakova@sala.sk
tel.: 031/7705981, kl. 117

Mgr. Ľudovít Hlavatý - referent - terénny sociálny pracovník 
mail: hlavaty@sala.sk
mobil: 0917647978

Ladislav Lampert - referent - asistent terénneho sociálneho pracovníka  
mail: lampert@sala.sk
mobil: 0917647978