Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Kontakty mestský úrad
publikované: 29.03.2016 - 16:44  //  aktualizácia: 02.02.2024 - 12:55  //  zobrazené: 33437

Oddelenie organizačné a správne

Ing. Bc. Ľuba Boháčová - vedúca oddelenia 
email: bohacova@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 329
mobil: +421 915 894 155
Miesto : MsÚ Šaľa II. poschodie č.d 3.26

Referát organizačný

Patrícia Tóthová - referent
email: p.tothova@sala.sk
Tel: 031/7705981, kl. 101
Miesto : MsÚ Šaľa prízemie

Alexandra Madarászová - referent pre osvedčovanie listín a podpisov na listinách
email: madaraszova@sala.sk
Tel: 031/7705981, kl. 116
Miesto : MsÚ Šaľa klientské centrum, pracovisko č. 3

Diana Čapeková - referent pre osvedčovanie listín a podpisov na listinách
email: capekova@sala.sk
Tel: 031/7705981, kl. 115
Miesto : MsÚ Šaľa klientské centrum, pracovisko č. 4

Andrea Vnuková - referent správy registratúry a sprístupňovania informácií  
email: vnukova@sala.sk
Tel: 031/7705981, kl. 321
Miesto : MsÚ Šaľa II. poschodie č.d 3.09

Referát evidencie obyvateľstva

Elena Hlavatá - referent evidencie obyvateľstva a ohlasovne a matrikárka
email: hlavata@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 113
Tel.: 031/7706506
Miesto : MsÚ Šaľa klientské centrum, pracovisko č. 8

Iveta Nikodemová - referent evidencie obyvateľstva a ohlasovne
email: nikodemova@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 114
Tel.: 031/7706503
Miesto : MsÚ Šaľa klientské centrum, pracovisko č. 7

Matričný úrad

Alena Kostolná - matrikárka 
email: kostolna@sala.sk
Tel.: 031/7705981, kl. 120
Tel.: 031/7020005
Miesto : MsÚ Šaľa klientské centrum, pracovisko č. 9