Domov   >  Podnet pre primátora

otázky na implementáciu CAF

otázky na implementáciu CAF

21.04.2024 - 22:03

Valentína Čechová

Dobrý deň, dovoľujem si vám napísať s prosbou o stručné odpovedanie na zopár otázok k mojej seminárnej práci. Ak si nájdete čas, budem veľmi vďačná. Kedy začala vaša organizácia s implementáciou modelu CAF? Aká bola pripravenosť organizácie pred rozhodnutím implementácie projektu ? Bola podľa Vás dostatočná? Akým spôsobom prebiehalo vzdelávanie CAF tímu v rámci vašej organizácie? Podarilo sa udržať prvotný entuziazmus zamestnancov? Ako boli zamestnanci motivovaní, aby sa pozerali na implementáciu CAF, ako na dlhodobý projekt? V čom vidíte najväčší prínos implementácie modelu CAF vo vašej organizácii? Čo považujete za najväčšiu prekážku procesu implementácie tohto modelu? Mohli by ste zhodnotiť klady a zápory (prípadné silné a slabé stránky...) procesu implementácie tohto modelu? V čom vidíte najväčšiu výzvu v ďalšom procese zlepšovania kvality fungovania vašej organizácie?

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň, vzhľadom na veľký rozsah aj charakter otázok a odpovedí na túto tému Vám kolegyňa napísala e-mail. Podnet pre primátora nie je úplne tá platforma, ktorá by bola určená na zodpovedanie otázok pre potreby seminárnej práce. Samozrejme radi poskytne pomoc, ale komunikujme túto Vašu požiadavku mailom alebo telefonicky. Reagovali sme na Vašu mailovú adresu, ktorú ste zadali pri vypĺňaní formulára. Ďakujem za pochopenie, JB.