Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 05.11.2015 - 13:09  //  aktualizácia: 05.11.2015 - 13:10  //  zobrazené: 1672

Či by sa mohli prehodnotiť, resp. predĺžiť hodiny na osobnú hygienu v nocľahárni na Partizánskej ulici

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015, ktoré sa konalo dňa 22. októbra 2015

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 22. 10. 2015, ste predniesli ústnu interpeláciu v znení:

„Či by sa mohli prehodnotiť, resp. predĺžiť hodiny na osobnú hygienu v nocľahárni na Partizánskej ulici, pretože tí obyvatelia, ktorí sa socializujú, teda dostanú nejakú prácu, nestíhajú tie hodiny, ktoré sú tam stanovené.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

Spoločné pracovné stretnutie k problematike ľudí bez domova, ktoré iniciovala Ing. Bc. Boháčová, vedúca oddelenia organizačného a správneho MsÚ sa uskutočnilo dňa 28.10.2015. Pracovného stretnutia sa zúčastnil Mgr. Belický, primátor mesta,                     Ing. Nitrayová, prednostka MsÚ, RSDr. Gáll, riaditeľ Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Ing. Bc. Boháčová, vedúca oddelenia organizačného a správneho MsÚ,           Mgr. Kostová, terénna sociálna pracovníčka a PhDr. Zozuľáková, hlavná sociálna pracovníčka mesta. Riaditeľ OSS v Šali, ktorý je zodpovedný za prevádzku Strediska osobnej hygieny v Šali, sa vyjadril, že od klientov/tiek nezaznamenal zatiaľ žiadne požiadavky na zmenu otváracích hodín. Terénna sociálna pracovníčka objasnila dôvody požadovanej zmeny. Hlavným argumentom bola sporadická potreba zabezpečenia hygieny pre klientov/ky, ktorí plánujú vyšetrenie u lekára a pracujúcich klientov/ky bez domova.

 

Po zvážení všetkých argumentov sa vedenie mesta spolu s riaditeľom Organizácie sociálnej starostlivosti rozhodli rozšíriť otváracie hodiny Strediska osobnej hygieny v Šali s účinnosťou od 29. 10. 2015 v pracovné dni od 7.00 h do 9.00 h. Pôvodné otváracie hodiny od 13. 00 h do 15.00 h v utorok a vo štvrtok zostanú zachované.

 

S pozdravom                                                                                       Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracovala:

PhDr. Margaréta Zozuľáková, referent – hlavný sociálny pracovník