Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.12.2015 - 10:50  //  aktualizácia: 11.12.2015 - 10:51  //  zobrazené: 1616

Na ulici Bottovej zboku, ako sa ide z Nešporovej A/4, tak pred garážami...

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015, ktoré sa konalo dňa 26. novembra 2015

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 11. 2015, ste predniesli interpeláciu v znení:

„Na ulici Bottovej zboku, ako sa ide z Nešporovej A/4, tak pred garážami tam parkujú autá, aby sa to aj tam vyriešilo zákazom, alebo zase nejakými tyčami to tam osadiť, aby tam ľudia na boku Bottovej ulice mohli z tých garáží bez problémov vychádzať.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

V uvedenej lokalite bude osadené zvislé a vodorovné dopravné značenie podľa výsledku stretnutia, ktoré sa konalo dňa 08. 12. 2015 priamo na mieste vo Vašej prítomnosti. Značenie bude osadené a vyznačené na jar roku 2016.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali