Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 29.05.2015 - 07:16  //  aktualizácia: 29.05.2015 - 07:18  //  zobrazené: 1352

Ohľadne bezbariérového vstupu pre telesne postihnutých

predkladateľ: Ing. Róbert Andráši

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015, ktoré sa konalo dňa 14. mája 2015

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 14. 05. 2015, ste predniesli interpeláciu:

„Na ulici P. Pázmaňa, kde okres spravil prechody pre chodcov, sú vymaľované, ale nespravili k prechodom pre chodcov bezbariérový vstup pre telesne postihnutých, aby mohli z chodníka bez problémov vojsť, chodia na iných miestach a je to tam naozaj veľmi nebezpečné.

Opýtal ste sa, ako sa to bude riešiť, či budeme žiadať okres, aby sa to spravilo pre telesne postihnutých tak, aby mohli bez problémov prejsť, alebo či to môže spraviť mesto na tejto ulici, aby to bolo čo najrýchlejšie a aby neboli títo ľudia ohrozovaní ?“  

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

Bezbariérový prístup (zníženie obrubníkov chodníka) k prechodu pre chodcov na ulici P. Pázmaňa (pri tzv. angličáku), ktorý bol vyznačený na základe povolenia Okresného úradu v Šali, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dodatočne, mesto v najbližších dňoch upraví v rámci opráv chodníkov a výtlkov.