Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.12.2015 - 10:54  //  aktualizácia: 11.12.2015 - 10:57  //  zobrazené: 1701

Ohľadne realizácie priechodu pre chodcov, ktorý má byť vybudovaný na ul. Nitrianskej kolmo

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015, ktoré sa konalo dňa 26. novembra 2015

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 11. 2015, ste predniesli písomné interpelácie v znení:

 

1. „Chcel by som sa spýtať, kedy sa bude realizovať priechod pre chodcov, ktorý má byť vybudovaný na ul. Nitrianskej kolmo na ul. Novú. Svetlo už je nainštalované a chodník vybudovaný.“

 

2. „V Pribinovom parku vo Veči sú vytrhané latky z lavičiek s trčiacimi skrutkami, ktoré ohrozujú hrajúce sa deti v parku. Vie niekto kompetentný z mestského úradu zariadiť nápravu tohto nežiaduceho stavu?“

 

3. „Chcel by som sa informovať. Dajú sa realizovať častejšie kontroly zo strany MsP sústredené na kontrolu rezidenčných kariet pri odbočení na ul. Trnoveckú, nakoľko si tadiaľ mnohí cudzí vodiči skracujú cestu a vyhýbajú sa zápche bez rezidenčnej karty a nestačí že porušujú len tento zákaz, ale doslova preletia cez Trnoveckú, Dózsovú, Gorkého, Komenského a celkovo cez celé sídlisko. Ohrozujú tak veľké množstvo obyvateľov a najmä v ranných a poobedných hodinách deti, ktoré idú do a zo školy (ZŠ a MŠ Hollého). Ničia miestnu komunikáciu na spomínaných uliciach. Chodníky a cesta sú na viacerých miestach prepadnuté a výtlky spôsobujú otrasy dôsledkom ktorých sú popraskané domy.“

 

4. „Na ulici Hviezdoslavova v Šali nefunguje osvetlenie a to konkrétne pred domom so súpisným číslom 7. Na celej ulici funguje osvetlenie, výnimkou je tento dom. Problémom môže byť strom (lipa), ktorý sa nachádza pred týmto domom a zasahuje do elektrického vedenia. Je to možné opraviť?“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na Vaše interpelácie a oznamujeme Vám nasledovné:

 

1. Priechod pre chodcov bude vyznačený na jar roku 2016, hneď ako to teplotné pomery dovolia. V súčasnej dobe sú už pripravené všetky potrebné náležitosti na odsúhlasenie a splnené podmienky na vytvorenie nového priechodu pre chodcov.

2. Lavičky v Pribinovom parku vo Veči budú opravené tak, aby neohrozovali hrajúce sa deti.

3. Mestská polícia vykoná častejšie kontroly zamerané na dodržiavanie príkazovej značky zákazu odbočenia a požiada aj OO PZ Šaľa o častejšie kontroly dodržiavania uvedenej značky zo strany vodičov, nakoľko v najviac inkriminovanom čase t.j. od 07,00 hod. do 08,00 hod. vykonáva mestská polícia dohľad na štyroch prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl (Nitrianska, Dolná, Vlčanská, Štúrova).

4. Po Vašej interpelácii bola na Hviezdoslavovu č. 7 vyslaná údržba verejného osvetlenia (VO). Na mieste bola zistená vypálená výbojka, ktorá bola vymenená a svietidlo je opäť plne funkčné. Podľa vyjadrenia údržby VO, neďaleko rastúca drevina nemá dopad na funkčnosť uvedeného svietidla.    prednostka Mestského úradu v Šali

 

Ing. Jana Nitrayová

 

 

S pozdravom