Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.12.2015 - 10:46  //  aktualizácia: 11.12.2015 - 10:48  //  zobrazené: 1527

Ohľadne Smetisko vo Veči, tzv. zberový dvor, vedľa ten areál, kde sú väčšinou druhotné suroviny...

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015, ktoré sa konalo dňa 26. novembra 2015

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 11. 2015, ste predniesli interpeláciu v znení:

„Smetisko vo Veči, tzv. zberový dvor, vedľa ten areál, kde sú väčšinou druhotné suroviny, teda ktorý slúži na zber alebo medziskládku druhotných surovín separovaného zberu, tam si momentálne inštalovali v Pedersene nejakú tabuľu; zaujíma ho, čo tam bude; nečítal to, v rýchlosti si len všimol tie najväčšie písmená.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

Dňom 24. 10. 2015 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti z pôvodného názvu SITA Slovensko, a.s. na nový názov spoločnosti, ktorým je Waste transport, a.s. z dôvodu, že od 15. 10. 2015 je jediným akcionárom pôvodnej spoločnosti SITA Slovensko, a.s. Bratislava spoločnosť Marius Pedersen, a.s., so sídlom v Trenčíne. 

Z tohto dôvodu menila spoločnosť firemné tabule na svojich prevádzkach na ulici Fr. Kráľa aj na Dolnej ulici.

Ak by sa v uvedených priestoroch rozširovala činnosť o nové aktivity alebo sa menila, mesto je účastníkom konania v zmysle zákona o odpadoch pri vydávaní povolenia na zmenu  činnosti a vyjadruje sa k nej. V súčasnosti neevidujeme žiadnu takúto žiadosť o zmenu, resp. rozšírenie činnosti.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali