Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.04.2011 - 09:58  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 12:05  //  zobrazené: 1801

Ohľadom pozemku vo vlastníctve mesta za čističkou odpadových vôd v celkovej výmere 44 283 m2 (podľa prílohy) za obdobie od 01. 01. 2005 do 30. 03. 2011

číslo: I11/2011

Požadované informácie: ohľadom pozemku vo vlastníctve mesta za čističkou odpadových vôd v celkovej výmere 44 283 m2 (podľa prílohy) za obdobie od 01. 01. 2005 do 30. 03. 2011:

1. s akým subjektom a aké zmluvy o prenájme boli uzatvorené (fotokópie zmlúv),
2. výška nájmu v Sk, resp. EUR,
3. potvrdenie o zaplatení nájmu za jednotlivé roky,
4. v prípade nezaplatenia, vyvodené závery zo strany mesta Šaľa,
5. v prípade užívania pozemkov bez zmluvy, vyvodené závery zo strany mesta Šaľa.

Sprístupnené informácie:

1. Zmluvy o prenájme:
Roľnícke družstvo Šaľa
Nájomná zmluva zo dňa 09. 06. 1995,
Nájomná zmluva na pozemok č. 7/2007-OSMM zo dňa 08. 06. 2007.

TECHAGRA RV Žihárec, s. r. o.
Nájomná zmluva na pozemok NZ č. 30/2006-OSMM zo dňa 06. 11. 2006,
Dodatok č. 1 k NZ č. 30/2006-OSMM zo dňa 25. 05. 2009.

Nájomný vzťah s TECHAGRA RV Žihárec, s. r. o. ukončený ku dňu 31. 12. 2009.

2. Výška nájmu:
Roľnícke družstvo Šaľa
- cena nájmu 860,- Sk/ha, výmera 11,2969 ha
- cena nájmu 876,76 Sk/ha, výmera 71 918 m2 .

TECHAGRA RV Žihárec, s. r. o.
- cena nájmu 1,- Sk/m2 /rok, výmera 28 754 m2 , (rok 2007 a 2008)
- cena nájmu 84,07 Eur , (84,07 Eur za rok 2009).

3. Potvrdenie o zaplatení nájmu:

Roľnícke družstvo Šaľa
a. Výpis z účtu zo dňa 22. 07. 2005  Všeobecná úverová banka, a.s. 4 320,- Sk (rok 2005),
b. Výpis z účtu zo dňa 23. 12. 2005 Všeobecná úverová banka, a.s. 5 395,- Sk (rok 2005),
c. Výpis z účtu zo dňa 22. 12. 2006 Všeobecná úverová banka, a.s. 9 715,- Sk (rok 2006),
d. Výpis z účtu zo dňa 14. 02. 2008 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6 305,- Sk
(rok 2007),
e. Výpis z účtu zo dňa 30. 12. 2008 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6 305,- Sk
(rok 2008),
f. Výpis z účtu zo dňa 12. 02. 2010 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 121,19 Eur (rok 2009),
g. Výpis z účtu zo dňa 25. 02. 2011 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 121,19 Eur (rok 2010).

TECHAGRA RV Žihárec, s. r. o.
a. Výpis z účtu zo dňa 30. 01. 2007 UniBanka, a.s.   28 754,- Sk
b. Výpis z účtu zo dňa 23. 10. 2008 UniCredit Bank Slovakia, a.s. 28 754,- Sk
c. Výpis z účtu zo dňa 01. 07. 2009 UniCredit Bank Slovakia, a.s.    84,07 Eur.

K bodu č. 4 a 5 je zodpovedané v bodoch č. 1 až 3.

Prílohy

Doklady o zaplatení

(pdf - 294.55 kB)
NZ č. 30-2006-OSMM

(pdf - 286.51 kB)
NZ na pozemok 8.6.2007

(pdf - 365.98 kB)
NZ zo dňa 9.6.1995

(pdf - 166.57 kB)