Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Mestský úrad
publikované: 29.03.2016 - 16:48  //  aktualizácia: 20.11.2017 - 15:03  //  zobrazené: 5650

Referát právny a verejného obstarávania

JUDr. Anna Torišková – právnik / POZOR NOVÁ ADRESA: Partizánska 20
mail: toriskova@sala.sk
telefón: 031/7705981 – kl. 132

Mgr. Martina Nováková – referent / POZOR NOVÁ ADRESA: Partizánska 20
mail: novakova@sala.sk
telefón: 031/7705981 – kl. 221

Margita Simighová - referent pre verejné obstarávanie / POZOR NOVÁ ADRESA: ul. SNP 16, vchod B - 2. poschodie
e-mail: simighova@sala.sk
tel.: 031/7705981 - kl. 114