Domov

Zmluvy

V tejto časti portálu www.sala.sk nájdete zverejnené zmluvy. Zmluvy je možné triediť a prehľadávať podľa kritérií dátum, číslo zmluvy, výška zmluvnej sumy, alebo ich triediť podľa abecedy, roku zverejnenia. Je možné aj vyhľadávanie v názvoch zmlúv či v názvoch zmluvných strán.

Prílohy

zmluvy 2015 - 2011

(zip - 186.57 kB)
Číslo
  
Dátum
  
Platnosť
  
Predmet
  
Zmluvná strana
  
Suma
  
130/2019
26.02.2019
-
Divadlo ŠOK
0 €
Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
103/2019
27.02.2019
-
SHELL Slovakia, s. r. o.
0 €
Šišáková Eva
0 €
Hodinárová Gabriela
0 €
Košičár František
0 €
Planéta zážitkov
0 €
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
Kovácsová Anna, Kovács František
0 €
Szőllősyová Andrea
0 €
212/2019
27.03.2019
28.03.2019
Disig, a.s.
0 €
Alfőldi Dalibor Ing.
0 €
Zahradníková Mária
0 €
Žitňáková Zora
0 €
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa
0 €
Západoslovenská distribučná, a. s.
0 €
215/2019
26.04.2019
14.03.2019
DATALAN, a. s.
0 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0 €
242/2019
26.04.2019
-
HOLLSTAV, s. r. o.
0 €
Papp Tomáš
0 €
Kandová Margita Ing.
0 €
Vyslúžil Ernest
0 €
Sallaiová Mariana
0 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0 €
KN CENTRUM, s. r. o.
0 €
Nitriansky samosprávny kraj
0 €
282/2019
07.05.2019
-
Benkö Július
0 €
Prváková Zuzana Mgr.
0 €
Okruhlicová Renáta
0 €
Királyová Anna
0 €
230/2019
14.05.2019
06.05.2028
Heribanová Mariana
0 €
276/2019
15.05.2019
-
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
LABEERINT s.r.o.
0 €
318/2019
27.05.2019
-
KIARA, s. r. o.
0 €
ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.
0 €
327/2019
29.05.2019
31.05.2029
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša
0 €
Vašák Patrik
0 €
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0 €
152/2019
06.06.2019
-
EL.P.M, s.r.o.
0 €
Slovenská inovačná a energetická agentúra
0 €

Upozornenie !

  • Na prezeranie je potrebné mať nainštalovaný program Acrobat Reader.
  • Program si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať z tejto adresy.