Domov   >  Podnet pre primátora

Poďakovanie

Poďakovanie

11.09.2017 - 21:36

paulina borikova

Obyvatelia "predmestia" :-) Šale, obyvatelia Hetmína, by radi vyslovili poďakovanie mestskému úradu, primátorovi aj ostatným pracovníkom úradu za doplnenie detského ihriska. Sľúbená šmykľavka je už na svojom mieste, a naše deti z nej majú veľkú radosť. Taktiež pracovníci úradu pekne upravili okolie samotného ihriska. Vážime si, že aj keď je tu detí menej ako v meste, nie sú našim mestom zabudnuté. Obyvatelia Hetmína

Oficiálne stanovisko primátora

Ďakujeme za vyjadrenie vďaky, veľmi si to vážime. Ocenenie snahy mesta a spokojní obyvatelia, i tí najmenší, sú pre nás motiváciou k ďalšej práci. Aj v budúcnosti sa na nás pokojne obráťte s pripomienkami, podnetmi, ako urobiť naše mesto lepším.