Domov   >  Fotogalérie   >  História
publikované: 02.08.2016 - 12:16  //  zobrazené: 6428

Pohľadnice

 • 1.šaľa-okresný úrad, pamätník padlým hrdinom, zememeračský úrad, most cez váh, r.k.kostol, kaplnka sv.jozefa (1939-1944) 1.šaľa-okresný úrad, pamätník padlým hrdinom, zememeračský úrad, most cez váh, r.k.kostol, kaplnka sv.jozefa (1939-1944)
 • 2.šaľa-pamätník padlým hrdinom, základná škola, kaštieľ petra pázmánya, štátna vlajka (1939-1944) 2.šaľa-pamätník padlým hrdinom, základná škola, kaštieľ petra pázmánya, štátna vlajka (1939-1944)
 • 3.šaľa-fara, kostol (1921-1938) 3.šaľa-fara, kostol (1921-1938)
 • 4.šaľa-r.k.škola (1921-1923) 4.šaľa-r.k.škola (1921-1923)
 • 5.šaľa-námestie ľ.kossutha (pred r. 1914) 5.šaľa-námestie ľ.kossutha (pred r. 1914)
 • 6.šaľa-zememeračský úrad, ulica (okolo r. 1900) 6.šaľa-zememeračský úrad, ulica (okolo r. 1900)
 • 7.šaľa-hlavné námestie (1921-1936) 7.šaľa-hlavné námestie (1921-1936)
 • 8.šaľa-námestie (1921-1931) 8.šaľa-námestie (1921-1931)
 • 9.šaľa-hlavné námestie (1921-1936) 9.šaľa-hlavné námestie (1921-1936)
 • 10.šaľa-most cez váh (1921-1936) 10.šaľa-most cez váh (1921-1936)
 • 11.šaľa-roľnícka vzájomná pokladnica (1945-1948) 11.šaľa-roľnícka vzájomná pokladnica (1945-1948)
 • 12.šaľa-štátna vlajka, r.k.kostol, pamätník padlým hrdinom (1939-1944) 12.šaľa-štátna vlajka, r.k.kostol, pamätník padlým hrdinom (1939-1944)
 • 13.šaľa-budova okresného úradu, pošta, kaštieľ p.pázmány, farský úrad, štátna vlajka (1939-1944) 13.šaľa-budova okresného úradu, pošta, kaštieľ p.pázmány, farský úrad, štátna vlajka (1939-1944)
 • 14.šaľa-štátna vlajka, r.k.kostol, pamätník padlým hrdinom, okresný úrad, kaštieľ p.pázmánya (1939-1944) 14.šaľa-štátna vlajka, r.k.kostol, pamätník padlým hrdinom, okresný úrad, kaštieľ p.pázmánya (1939-1944)
 • 15.šaľa-železničný most (1939-1944) 15.šaľa-železničný most (1939-1944)