Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 13.05.2014 - 08:28  //  aktualizácia: 13.05.2014 - 08:44  //  zobrazené: 746

Zodpovedne s fenoménom dnešnej doby

Počítač, internet sa stal neodmysliteľnou  súčasťou života v dnešnej spoločnosti. Novodobý  najrýchlejšie sa rozvíjajúci fenomén, s ktorým ľudia pracujú denne celé hodiny na pracoviskách, i v domácnostiach. Pokladaný je dnes za médium „bežného dňa“, objav novej generácie.  Objav, ktorý sa stal dobrým sluhom, ale zlým pánom.

V dnešnej dobe sa dieťa s počítačom zoznamuje už v rannom detstve, ľahko sa orientuje v počítačových hrách, na internete. V školách sa využívajú  edukačné softvéry, webové stránky, ktoré deťom  hravou formou rozvíjajú  mnohé schopnosti. Netreba mať hneď obavy z toho, že len čo sa dieťa naučí manipulovať s počítačom, stane sa závislým.

Najdôležitejšie je  naučiť dieťa ako médium používať zodpovedne. Ohrozenie prichádza, až keď sa dieťa  vnára do sveta, kde sa čas, priestor dajú preskočiť jedným kliknutím myšou, kde zlyhanie a úspech nie sú nikdy definitívne.  Nadmerné množstvo chatovania vytvára dieťaťu svet, ktorý funguje inakšie ako ten, čo reálne žijeme. Obmedzením času stráveným pri počítači alebo odstránením počítača nebezpečenstvo neodstránime. Príčiny fascinácie počítačovými hrami, internetovými stránkami, chatovaním ležia totiž omnoho hlbšie.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Šaľa a Mesto Šaľa - Spoločný školský úrad Vás pozývajú na seminár s názvom ZODPOVEDNE (www.zodpovedne.sk  - www.ovce.sk ) - cieľom ktorého je šíriť osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva, či pomoci.

Seminár sa uskutoční 27.05.2014 o 13:00hod. v priestoroch Mestského úradu - mesta Šaľa, prihlášky posielajte na mail  zodpovedne.sala@gmail.com (uveďte meno a priezvisko, kontakt).

Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste myšlienku projektu podporili svojou účasťou, záujmom o problematiku aj vy. Pomôžete nám chrániť deti a dospievajúcich pred ohrozeniami virtuálneho priestoru.

PaedDr. Žaneta Gužíková

Spoločnosť pre predškolskú výchovu- región Šaľa

PaedDr. Michal Vrbovský

Spoločný školský úrad – mesto Šaľa

Prílohy

Prednáška Šaľa

(pdf - 5.33 MB)