Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 18.05.2020 - 11:16  //  aktualizácia: 18.05.2020 - 11:23  //  zobrazené: 416

Združenia vyhlásili zbierku pre stopäťdesiat domácností z okresu Šaľa

Občianske združenia Optima Status a Šaľa - Tvoje mesto vyzvali širokú verejnosť k osobitnej solidarite s tými, ktorí sú v meste a okrese Šaľa najviac ohrození pandémiou. Jej prejavom bude špeciálna jednorazová zbierka pred dvomi obchodnými domami, ktorá sa uskutoční v stredu 20. mája 2020 a v piatok 22. mája 2020. Vyzbieranú pomoc budú mať na starosti pracovníci združení, distribuovať ju budú v najbližších týždňoch do 150 domácností rodín z okresu Šaľa. Cieľovou skupinou sú najmä rodiny s deťmi a jednotlivci s nízkymi príjmami, ktorí boli aj pred vypuknutím krízy v núdzi a s jej nástupom sa im pridali ďalšie starosti, ktoré nevedia vyriešiť sami. Pomoc aktuálne akútne potrebujú desiatky domácností z okresu Šaľa. 

,,Naším cieľom je, aby sme sa prostredníctvom vyzbieranej materiálnej pomoci pokúsili zastaviť sociálny prepad tých, ktorí klesajú na alebo pod hranicu chudoby," uviedla predsedníčka občianskeho združenia Optima Status Renáta Zelezníková. Dodáva, že ide o jednu z aktivít, ktorú v súčasnej pandémii realizujú. Na jej začiatku šili a distribuovali rúška pre tých, ktorí ich nemali, aby podporili ochranu ich zdravia. ,,Teraz by sme radi rúška, ktoré ešte máme, zamenili za inú hodnotu, ktorá pomôže najslabším. Forma oslovenia verejnosti - verejná materiálna zbierka - ponúka možnosť vyjadrenia solidarity so slabšími a budí ľudskosť v nás. Je to pridaná hodnota, pre ktorú sa môžu občania rozhodnúť sami," vysvetľuje Zelezníková, predsedníčka občianskeho združenia Optima Status. 

,,V okrese Šaľa je približne 160 poberateľov dávok a príspevkov z dôvodu nízkeho príjmu (invalidní a starobní seniori a ďalší). Ďalších 30 rodín je v existenčnej kríze práve z dôvodu neschopnosti zabezpečiť si základné životné potreby a súčasne dbať na odporúčania o zvýšenom dodržiavaní hygieny. Ďalším 70 jednotlivcom hrozí, že sa dostanú do extrémnej núdze. Mestu Šaľa reálne hrozí, že skupina osôb bez prístrešia sa minimálne zdvojnásobí," hovorí Renáta Zelezníková. Problémy majú s nákupom bežných potravín, zdravím, bývaním či platením účtov. Pri identifikácii ohrozených skupín a ľudí so zvýšenými potrebami v čase pandémie spolupracujú združenia s miestnymi úradmi, lekárňami, obchodnými prevádzkami a ďalšími združeniami. 

Sociálnu službu Komunitné centrum poskytuje Optima Status od marca 2020. Od začiatku jej poskytovania reagovalo svojou službou na pandémiu komplexne. Základ prvej pomoci, ktorú združenia OZ Optima Status a OZ Šaľa – Tvoje mesto poskytli širokej verejnosti, tvorila najskôr osvetová činnosť a zabezpečenie ochranných pomôcok. Ďalším postupom pandémie bolo zjavné, že materiálna pomoc je ďalším dôležitým prvkom pre zníženie negatívnych následkov na najviac ohrozené obyvateľstvo. Vo vytvorení potrebnej základne pre pomoc slabším sa stretli obe združenia a naďalej pri poskytovaní pomoci spolupracujú. Priebežne distribuovali potrebným základné potraviny, hygienické potreby aj voľno predajný zdravotnícky materiál, ktorý poskytli aj ich ďalší partneri. Obrátili sa aj na občanov so žiadosťou o pomoc pri vytvorení materiálnej základne. 

Zbierka, ktorú združenia pripravili na najbližší týždeň dostala názov "Podaj ďalej dobrý skutok". Uskutoční sa v stredu 20. mája 2020 pred obchodom Tesco v Šali - Veči (na Lúčnej ulici) a v piatok 22. mája 2020 pred predajňou Lidl v Šali (Hlavná ulica), vždy od 14:00 hod. 17:00 hod. Združenia sa pripravili aj na znížený záujem o rúška. Pre tých, ktorí pomôžu iným, si pripravili darček.