Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.01.2019 - 12:46  //  aktualizácia: 14.01.2019 - 12:47  //  zobrazené: 388

Zasadnutie Výboru mestskej časti č.1

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam zasadnutie Výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční 17. 1. 2019 /štvrtok/ o 18:00 v budove domu kultúry na 2. poschodí, číslo dverí 212. Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu Výboru mestskej časti č. 1

3. Návrh termínov na stretnutia Výboru mestskej časti č.1
4. Rôzne
5. Ukončenie

Ing. Róbert Andráši