Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:12  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:13  //  zobrazené: 1117

Z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

číslo: I1/2021

Požadované informácie: z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to:

 

  • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
  • Územný súhlas nahradzujúci územné rozhodnutie
  • Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spoločné povolenie)
  • Územný súhlas, spoločný územný súhlas
  • Akýkoľvek iný dokument nahradzujúci územné rozhodnutie
  • Stavebné povolenie
  • Stavebné ohlásenie
  • Akýkoľvek dokument nahradzujúci stavebné povolenie či stavebné ohlásenie,

 

vydaných mestom Šaľa za obdobie od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020, ktoré sa týkajú pozemných stavieb pre právnické osoby.

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. SLOVNAFT, a. s. – územné rozhodnutie  - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 14 strán A4.
  2. MeT Šaľa, spol. s r. o. – verejná vyhláška - stavebné povolenie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 30 strán A4.

 

Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií.

Prílohy