Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 29.01.2024 - 14:09  //  aktualizácia: 22.02.2024 - 15:26  //  zobrazené: 348

VZN č. 1/2024, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zar

číslo: 01/2024  |  dátum schválenia: 15.02.2024  |  dátum účinnosti: 08.03.2024  |  stav: platné

Prílohy