Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.05.2021 - 16:46  //  aktualizácia: 19.05.2021 - 16:47  //  zobrazené: 669

Výberové konanie - upratovačka (Dom kultúry Šaľa)

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru, k obsadeniu  pracovnej pozície

 

 upratovačka (Dom kultúry Šaľa)

 

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • nie sú stanovené,

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť (čestné vyhlásenie v rámci výberového konania, výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),

Charakteristika pracovného miesta:

 • čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania,
 • upratovanie po maliaroch, po murároch a pod. s použitím rôznych mechanických upratovacích strojov,
 • bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenie kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien bez rozobratia, interiérov, exteriérov alebo výmena záclon, závesov,
 • práca v šatni, vydávanie kľúčov alebo bielizne,
 • ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, umývaním, zbieraním, zoškrabovaním a zahŕňaním nečistôt všetkého druhu,

 Hlavné pracovné úlohy vyžadované zamestnávateľom:

 • upratovanie priestorov kina, estrádnej sály pred a po akciách,
 • čistenie a upratovanie miestností, podláh, spoločných priestorov a sociálnych zariadení,
 • upratovanie vonkajších priestorov a areálu budovy mestského kultúrneho strediska,
 • čistenie a umývanie okien, drátkovanie parkiet,
 • zastupovanie na Mestskom úrade Šaľa v čase neprítomnosti upratovačky.

 

Základná zložka mzdy v hrubom: 686,50 Eur (mesačne)

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď

Termín uzávierky prihlášok:  31. 05. 2021

 

Prihlášku vrátane písomného a  telefonického kontaktu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,                    s profesijným životopisom a súhlasom na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení) možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

Mestský úrad

personálny referát                           Zn. upratovačka      

Nám. Sv. Trojice č. 7                                  

927 15  Šaľa  

 

Šaľa  17. 05. 2021

 

                                                                                   Mgr. Jozef Belický, v.r.

primátor mesta