Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.06.2014 - 13:41  //  aktualizácia: 25.06.2014 - 13:41  //  zobrazené: 1000

Vo forme dotazníka, ktorý sleduje dodržiavanie metodiky pri obstarávaní softvéru

číslo: I23/2014

Požadované informácie: vo forme dotazníka, ktorý sleduje dodržiavanie metodiky pri obstarávaní softvéru podľa dokumentu „Metodický pokyn pre štandardné náležitosti verejného obstarávania a  zmlúv pre IKT“ zverejneného na www.informatizácia.sk.

Sprístupnené informácie: vyplnený dotazník, ktorý sleduje dodržiavanie metodiky pri obstarávaní softvéru podľa dokumentu „Metodický pokyn pre štandardné náležitosti verejného obstarávania a  zmlúv pre IKT“ zverejneného na www.informatizácia.sk
vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 7 strán formátu A4.

Prílohy