Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 09.05.2013 - 14:51  //  aktualizácia: 04.12.2014 - 11:34  //  zobrazené: 1403

Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 4

Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi

Dokumentácia:
názov dokumentácie: Územný plán mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 4
skrátený názov dokumentácie: ÚPNO Šaľa – ZaD č. 4
stupeň dokumentácie: územný plán obce

Obstarávateľ ÚPNO Šaľa:
mesto Šaľa (v zastúpení Mestského úradu v Šali)
poverené osoby za obstaranie:
Ing. arch. Gertrúda Čuboňová – odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD

Spracovateľ ÚPNO Šaľa:
spoločnosť SAN-HUMA`90 s.r.o., Župné námestie č. 9, Nitra; e-mail: SAN-HUMA90@stonline.sk; telefón: 037/6524072 a 6524077

poverené osoby spracovateľa:
Ing. Ľubomír Holejšovský – riaditeľ spoločnosti
Ing. arch. Vladimír Jarabica – hlavný riešiteľ úlohy
riešiteľský kolektív pre zmeny a doplnky:
Ing. arch. Vladimír Jarabica – urbanizmus;
RNDr. Peter Mederly – krajinná ekológia a životné prostredie
Ing. Dr. Milan Skýva – verejné dopravné vybavenie

Prílohy

3a záber ppf

(jpg - 6.9 MB)
3b zástavba a vegetácia

(jpg - 5.36 MB)
4 komplexný návrh

(jpg - 6.46 MB)
text - plné znenie

(doc - 4.55 MB)
text zad-04

(doc - 16.97 MB)