Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 28.01.2016 - 08:19  //  aktualizácia: 28.01.2016 - 08:29  //  zobrazené: 737

Tvorivá dramatika v materskej škole

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Šaľa zorganizovala vzdelávanie v MŠ Okružná(Šaľa) s názvom „Tvorivá dramatika v materskej škole“. Cieľom vzdelávania bolo prezentovať niektoré didaktické možnosti, ktoré by podporili zvýšenie efektivity výučby v materských školách s využitím tvorivej dramatiky.

Lektorka Nora Radičová poukázala na skutočnosť, že nie každá hra je tvorivou dramatikou. Priblížila prítomným, čo robí dramatiku dramatikou - reakcia jedného človeka na druhého, medziľudský vzťah a jeho riešenie, interakcia. Využitie tvorivej dramatiky vo výučbe sa stáva pre deti prínosom v  zistení, ako v praxi fungujú, ako rôzne sa dajú riešiť vzťahy medzi ľuďmi. Tvorivá dramatika v škole tak vytvára podmienky a podnecuje efektívne učenie sa. Potrebná je však zmena dominantnej pozície učiteľa vo výučbe a jeho situovanie do pozície partnera v aktivitách.

Poďakovanie patrí lektorke za získanie praktických skúseností aplikovateľných do pedagogickej praxe.

PaedDr. Žaneta Gužíková
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
región Šaľa