Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 07.06.2014 - 06:55  //  aktualizácia: 09.06.2014 - 07:58  //  zobrazené: 645

Spomínajme spoločne na obete rasového násilia

Občianske združenie MACEVA Šaľa si Vás dovoľuje pozvať na I. ročník podujatia pod názvom

 

„Spomínajme spoločne na obete rasového násilia,

Porraimos, rómsky holokaust

Šoa, židovský holokaust“

 

Akcia si kladie za cieľ vyjadriť apelatívny, odmietavý postoj voči akýmkoľvek antidemokratickým, extrémistickým ideológiám, resp. vyskytujúcim sa prejavom rasovej neznášanlivosti, antisemitizmu, diskriminácie, xenofóbie v interakcii k obom minoritám – židovskej a rómskej. Zámerom tiež bude prispieť k vytváraniu pozitívnej spoločenskej klímy smerujúcej k eliminácii a periferizácii uvedených javov, resp. umocniť spomienkový charakter podujatia prostredníctvom prehliadky kultúrno-spoločenských aktivít. Programová skladba multikultúrne orientovaného podujatia sa viaže na pripomenutie si 70. výročia rasovo motivovaného násilia páchaného počas II. svetovej vojny na židovskom a rómskom etniku. Ťažiskovými aktivitami sa stanú viaceré prezentačné formy:

- pre širokú verejnosť – koncerty (Preβburger Klezmer Band, Barbora Botošová & Bohémiens, Gipsy.CZ), resp. výstavy,
- pre študentov stredných škôl – odborné prednášky, diskusné fóra s tematikou židovského a rómskeho holokaustu.

PhDr. Rudolf Kuklovský
predseda OZ MACEVA Šaľa 

Prílohy