Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 20.07.2018 - 08:45  //  aktualizácia: 20.07.2018 - 08:46  //  zobrazené: 1742

Rekonštrukcia strešného plášťa, pavilón D (telocvičňa)

Názov Projektu

Rekonštrukcia strešného plášťa, pavilón D (telocvičňa)

Číslo zmluvy

Bez zmluvy

Program

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej - Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

Financovaný z

ŠR, prijaté prostriedky Ministerstva vnútra SR

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Schválená dotácia

40 000 EUR, kapitálové výdavky

Celkové výdavky projektu po zrealizovaní

52 866,01 EUR

Dodávateľ

INTEVO-SK, s. r. o

Obsah projektu

Rozvojový projekt : ,,Rekonštrukcia strešného plášťa, pavilón D (Telocvičňa)“,  Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa

 

Mesto Šaľa v rámci vyhlásenej výzvy  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky- Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 uspelo s rozvojovým projektom - Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa ,,Rekonštrukcia strešného plášťa, pavilón D (Telocvičňa)“

 

Cieľom rozvojového projektu bolo zrekonštruovanie strešného plášťa nad pavilónom D (telocvičňa), ktorý bol v zlom technickom stave a doposiaľ sa riešil len lokálnymi opravami. Na strešnej izolácií sa nachádzali trhliny a hydroizolačné asfaltové pásy boli značne poškodené vplyvom poveternostných podmienok z čoho dochádzalo j k zatekaniu dažďovej vody alebo topiaceho sa snehu do budovy telocvične. Zlý technický stav strešného plášťa priamo pôsobil na bezpečnosť ale aj  hygienu v telocvični. Rekonštrukciou strešného plášťa sa tak  skvalitnili podmienky v priestoroch telocvične a zvýšil sa komfort pre jej užívateľov.

 

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR  na rok 2017 z dotácie na podporu rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.