Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 17.05.2019 - 11:00  //  aktualizácia: 17.05.2019 - 11:01  //  zobrazené: 665

Primátor opäť rokoval o budúcnosti plavárne

Vo štvrtok sa konalo už avizované stretnutie, ktorého hlavnou témou bola šalianska plaváreň. Za kruhovým stolom sa stretli všetci predstavitelia, pre ktorých je plaváreň významným nielen miestnym ale i celoslovenským športoviskom. Primátor Šale Jozef Belický a viceprimátor Šale Róbert Tölgyesi  privítali štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jozefa Gönciho, riaditeľa chemickej spoločnosti Duslo, a.s. Petra Bláhu a prezidenta Slovenskej plaveckej federácie Ivana Šuleka.

Cieľom rokovania bola snaha získať podporu a pomoc s opravou plavárne, aby sa čo najskôr mohla opäť otvoriť. Na stretnutí primátor Šale Jozef Belický opísal  plaváreň  ako jednu z najdôležitejších športovísk nielen okresu ale i celého Slovenska. Plaváreň ročne navštevuje takmer 46 000 plavcov z toho  približne 5000 je len predškolákov a školákov. Primátor na stretnutí avizoval, že ak tento objekt od chemickej spoločnosti kúpi, už by mestu nezostali žiadne finančné prostriedky na jej opravu, ktorú si plaváreň nutne vyžaduje. Plaváreň je momentálne v nepriaznivom technickom stave. ,,Myslím si, že ak by sa vysporiadali vlastnícke vzťahy a plaváreň by patrila do majetku mesta, k čomu bolo Duslo veľmi ústretové z hľadiska ceny aj z hľadiska mechanizmu prechodu vlastníctva, tak štát by túto opravu podporil,“ uviedol primátor Šale Jozef Belický.

K danej problematike sa preto vyjadril aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jozef Gönci, ktorý má v hlavnej kompetencii práve oblasť športu a dlhoročnú pôsobnosť v Slovenskom olympijskom výbore. S primátorom Šale sa nestretol prvý krát. Detailmi o plavárni sa zaoberali už v minulosti a preto považuje záchranu plavárne za svoju hlavnú prioritu. ,,Som rád, že neprichádzam 5 minút po dvanástej, ale ešte je plaváreň v takom stave, kedy  ju vieme zachrániť a kedy je čas a potrebné sa o tom rozprávať. Dnes sme si rozdelili úlohy a povedali si, kto čo má spracovať na to, aby štát vedel plavárni pomôcť,“ dodal štátny tajomník Jozef Gönci. Zároveň aj upresnil aký negatívny dopad na obyvateľov, športovcov a zamestnancov plavárne by malo, keby športovisko úplne zmizne z mapy.

Šalianska plaváreň je významná a veľmi dôležitá hlavne preto, že patrí medzi šesticu plavárni na Slovensku, ktoré majú 50 metrový bazén. Prísť o tento bazén by bola veľká škoda, keďže mnohí športovci tu absolvovali niekoľko sústredení a súťaží. Bazén pravidelne využíva aj Slovenská plavecká federácia, ktorá sama uznala, že treba toto športovisko zachrániť. ,,Tento šport je jeden zo základných športov. Nemáme problém s náborom detí, máme problém s bazénmi a tak nevieme prijať ďalších členov a preto chodievajú plavci aj do tejto plavárne. Je potrebné aby sme túto plaváreň zachovali,“ upresnil prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek.

Primátor Šale Jozef Belický informoval o tomto výsledku rokovania poslancov a verejnosť ešte v deň stretnutia na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

 

(dh)