Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.06.2021 - 09:44  //  aktualizácia: 11.06.2021 - 09:44  //  zobrazené: 515

Pozvánka na zasadnutie Komisie Územného plánovania, výstavby a dopravy

Pozvánka na zasadnutie Komisie Územného plánovania, výstavby a dopravy

 

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie ÚPVD, ktoré sa uskutoční v stredu, dňa 16.6.2021 o 16.00 hod. v Kongresovej sále Mestského úradu v Šali

 

Program:

 

 

  1. Prezentácia „Územný generel dopravy v meste Šaľa“ –  spracovateľ Doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.  
  2. Diskusia
  3. Prerokovanie Materiálov MsZ (výber vecne príslušných tém)

 

 

 

 

Ing. Róbert Andráši, predseda Komisie ÚPVD