Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.02.2024 - 12:37  //  aktualizácia: 12.02.2024 - 12:39  //  zobrazené: 451

Pozvánka na 8. zasadnutie členov Výboru mestskej časti 2 /VMČ 2/, 14. 2. 2024

Srdečne Vás pozývame na 8. zasadnutie členov Výboru  mestskej časti 2 /VMČ 2/, ktoré sa uskutoční dňa 14. 2. 2024 / streda / o 16:30 hod. v budove Mestského úradu v Šali

Program :
1.    Otvorenie a privítanie prítomných
2.    Diskusia k materiálom 1. Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2024
3.    Podnety a pripomienky občanov
4.    Rôzne
5.    Záver

Tešíme sa na stretnutie a veríme, že spoločnými silami dokážeme vyriešiť Vaše podnety a skvalitniť tak Váš život v našom meste. Svoje podnety môžete posielať aj e-mailom na  adresu glackova@ionline.sk do 14.2.2024.


V Šali, 12.2.2024            

Ing. Gabriela L a c k o v á 
predsedníčka VMČ 2