Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2023 - 09:17  //  aktualizácia: 22.11.2023 - 09:17  //  zobrazené: 358

Pozvánka komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

Pozývam Vás na 8. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 27. 11. 2023 (pondelok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:


1. Otvorenie

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

3. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Šaľa na roky 2023 – 2030

4. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Šaľa na roky 2023 -   

     2030
5.  Návrh č. 1 k „Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“

6. Bytové otázky
7. Rôzne
8. Záver

Šaľa, 21.11.2023

Peter Hlavatý    predseda komisie