Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 13.03.2018 - 13:47  //  aktualizácia: 13.03.2018 - 13:49  //  zobrazené: 1330

Oznámenie o platení dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady

V  mesiacov marec – apríl  2018 budú poverení zamestnanci Mestského úradu v Šali doručovať obyvateľom mesta rozhodnutia, ktorými mesto vyrubuje  miestne dane a poplatok za komunálne odpady za rok 2018.  Občania môžu uhrádzať miestne dane v štyroch splátkach a to bezhotovostne alebo v hotovosti v pokladni MsÚ, ktorá sa momentálne nachádza na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským (oproti kostolu).