Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.11.2023 - 14:01  //  aktualizácia: 09.11.2023 - 14:02  //  zobrazené: 615

Oslovili ma obyvatelia Letnej ulice o možnosti vybudovania drenáže na ceste, ktorá prechádza okolo ich bytovky

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2023

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 10. 2023, ste predniesli interpeláciu v znení:

„oslovili ma obyvatelia Letnej ulice o možnosti vybudovania drenáže na ceste, ktorá prechádza okolo ich bytovky, poprípade táto drenáž by bola zvedená niekde do dažďovej kanalizácie.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

V priebehu mesiaca november 2023 sa vykoná tvaromiestna obhliadka, o ktorej budete informovaný. V prípade kladného posúdenia bude úprava odvodnenia miestnej komunikácie na ul. Letnej v Šali zaradená do plánu opráv pre rok 2024.

 

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Poliček, referent dopravy a technických činností