Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.06.2017 - 12:44  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 12:44  //  zobrazené: 455

Ohľadom obnovy fasády ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Šali a obnovy fasády ZUŠ v Šali

číslo: I6/2017

Požadované informácie: ohľadom obnovy fasády ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Šali a obnovy fasády ZUŠ v Šali:

 

Aké subjekty sa zapojili do týchto verejných obstarávaní a aká bola hodnota ich ponúk?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 

  1. Obnova fasády objektu ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Šali:
     

      Obchodné mená a sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov:

Uchádzač č. 1 – INTEVO-SK, s. r. o., Nitrianska 1751/53, 927 05  Šaľa

Uchádzač č. 2 – EL.P.M. s. r. o., Murgašova 27, 927 01  Šaľa.

 

 Návrhy ceny uchádzačov s DPH:                              

 Uchádzač č. 1:                                        60 902,41 Eur

       Uchádzač č. 2:                                        61 006,66 Eur.

 

  1. Obnova fasády ZUŠ v Šali:

     

 Obchodné mená a sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov:

      Uchádzač č. 1 – KRAJČÍR s. r. o., Dlhoveská 1411/32, 927 05  Šaľa  

 Uchádzač č. 2 – EL.P.M. s.r.o., Murgašova 27, 927 01  Šaľa.

 

 

Návrhy ceny uchádzačov s DPH:                                

Uchádzač č. 1:                              44 373,38 Eur

Uchádzač č. 2:                              44 512,26 Eur.