Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.11.2017 - 08:32  //  aktualizácia: 13.11.2017 - 08:32  //  zobrazené: 824

Ohľadom finančných nákladov mesta Šaľa na „výmenu skúseností so španielskym mestom Elche

číslo: I31/2017

Požadované informácie: ohľadom finančných nákladov mesta Šaľa na „výmenu skúseností so španielskym mestom Elche" (http://sala.sk/clanok/policajti-v-spanielskom-elche)
v nasledujúcej štruktúre:
a)  celkové náklady hradené zo zdrojov mesta,
b)  celkové náklady na prepravu (letenky pripadne náklady na služobné/súkromné auto),
c)  celkové náklady na ubytovanie,
d)  z ktorej položky mestského rozpočtu sa tieto náklady hradili,
e)  menný zoznam účastníkov, ktorým boli náklady kryté zo zdrojov mesta Šaľa.


Sprístupnené informácie:

a)  celkové náklady hradené zo zdrojov mesta:  1 436,89 Eur,
b)  celkové náklady na prepravu (letenky pripadne náklady na služobné/súkromné auto): 453,04 Eur,
c)  celkové náklady na ubytovanie:  0  Eur
d)  tieto náklady sa hradili z položky mestského rozpočtu: 0111 631 002  01 41 – zahraničné cestovné,
e)  menný zoznam účastníkov, ktorým boli náklady kryté zo zdrojov mesta Šaľa:
Mgr. Jozef Belický, Mgr. Peter Krokavec.