Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.02.2024 - 13:01  //  aktualizácia: 12.02.2024 - 13:02  //  zobrazené: 253

O termínoch a dokončení prác v rámci predstaničného priestoru

číslo: I09/2024

Požadované informácie citujeme:

 1. V médiách mesto prezentovalo koniec roka 2023 ako termín dokončenia prác v rámci predstaničného priestoru. Keďže práce naďalej prebiehajú, chcem sa opýtať, kedy mesto očakáva dokončenie všetkých prác a možnosť plne využívať autobusovú stanicu
  a parkoviská pri železničnej stanici?
 2. Ak aktuálne práce (po 31. 12. 2023) sa dajú označiť ako práce "naviac" a budú hradené
  z mestského rozpočtu, chcem požiadať o odhad nákladov, koľko tieto práce budú mestský rozpočet stáť.
 3. Ak aktuálne práce prebiehajú ako "reklamácie" chcem požiadať o zoznam jednotlivých položiek (ku dňu vybavenia žiadosti), ktoré mesto reklamuje/reklamovalo v rámci tohto diela. Nepotrebujem technický popis, ale z popisu by malo byť jasné o aké reklamované práce ide (prípadne aj dôvod reklamácie).
 4. Vzhľadom na to, že prebiehajú práce aj v častiach, ktoré už boli "dokončené", napríklad dlažba chodníkov, či oprava autobusových nástupíšť, chcem požiadať o vyjadrenie sa ku kvalite doteraz vykonaných prác a rýchlosti prác. Inými slovami, či je mesto spokojné
  s kvalitou odvedenej práce na projekte.

 

Sprístupnené informácie

 1. Autobusová stanica ako aj parkoviská pri železničnej stanici sú už využívané.
 2. Na predstaničnom priestore neprebiehajú žiadne naviac práce, ktoré by mesto hradilo z mestského rozpočtu.
 3. Na predstaničnom priestore boli reklamované lokálne nerovnosti dlažby vrátane výmeny poškodenej dlažby a obrubníkov, výmena poškodenej pitnej fontány, výmena nefunkčnej SMART lavičky.
 4. Mesto Šaľa malo výhrady voči prvkom, ktoré boli reklamované, pričom v prípade ak vzniknú iné reklamácie Mesto Šaľa bude postupovať v súlade so záväzkovo-právnymi vzťahmi.