Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 14.09.2016 - 13:52  //  aktualizácia: 27.09.2016 - 13:07  //  zobrazené: 5592

Na aký krúžok prihlásiť dieťa? Tu je ponuka z CVČ

Centrum voľného času v Šali ponúka verejnosti aj tento rok širokú škálu záujmových útvarov pre deti, mládež i dospelých. Boli sme sa tam pozrieť a pri tej príležitosti sme sa opýtali, ktoré konkrétne krúžky a súbory budú verejnosti k dispozícii v aktuálnom školskom roku 2016/2017.

Petra Sudorová vv CVČ vedie tieto záujmové útvary :

Hopkanie s mamičkou. Tento záujmový útvar je  pre mamičky s deťmi do troch rokov. Hodiny sú zamerané na rozvoj reči, pohybu, vnímanie hudby, rytmu, aktivity s rovesníkmi...

Stretnutia sa konajú v prístavbe CVČ v pondelok, utorok, stredu, štvrtok v dopoludňajších hodinách.

Piatok popoludní  od 15,30 h  môžu prísť mamičky s deťmi tiež do prístavby CVČ, kde sa bude konať krúžok Hopkanie bez mamičky. Počas hopkania pod vedením vedúcej záujmového útvaru budú mať možnosť mamičky na vzájomné rozhovory a aktivity podľa vlastného rozhodnutia.  

Keramický krúžok bude každý utorok od 14,00 hod. do 16,00 hod. v miestnosti č. 17.

Dramatický krúžok Tiptopáčik pre deti od 6 do 10 rokov bude v bábkovej sále MsKS vždy v utorok od 16,30 hod.

Mgr. Alena Demková je vedúcou týchto kolektívov:

Divadelný súbor Tiptopák je určený pre deti od 10 do 15 rokov. Stretnutia krúžku sa budú konať vždy v piatok od 14,00 hod. v miestnosti č. 118.

Divadelný súbor Materinky (dospelí hrajúci pre deti)  - stretnutia súboru sa uskutočňujú v MsKS , aj v CVČ. Pravidelné skúšky sa konajú vždy v utorok od 18,00 hod. Do divadelného súboru Materinky je možné prihlásiť sa od veku 16 rokov.

Mgr. Gabriela Jankechová vedie:

Stolný tenis v CVČ v utorok od 16,30 hod. ( pre žiakov ZŠ)

Kynologický krúžok pre žiakov ZŠ I. stupňa v piatok v CVČ od 15,30 hod.

Stolný tenis pre Šaľanov – verejnosti sprístupnené priestory prístavby CVČ v utorok od 18,00 hod.

Bc. Gabriela Krajčírová vedie krúžky:

Malý kuchár pre žiakov ZŠ - denne v CVČ od 12,00 do 15,30 hod.

Malý kuchár  - v CVČ v stredu od 15,30 hod.

Tvorivé dielne  - v CVČ v pondelok od 15,30 hod.

Nordik walking - v nedeľu od 13,30 hod.

Varím lepšie ako moja mama - v CVČ vo štvrtok od 15,30 hod.

Ján Kormoši má na starosti:

Archeologický krúžok v CVČ v piatok od 14,00 hod.

Iveta Csicsolová – študentka UK Bratislava – učiteľstvo geografia a informatika vedie krúžok:

Digitálne technológie – v piatok od 14,00 hod. v CVČ

Alica Martineková vedie krúžky: Malý chemik, Malý vedec

Ľudovít Kocsis vedie krúžok:  Karate

Norbert Vizváry, Tomáš Žiačko vedú: Floorbal

Zuzana Melegová vedie: Strojopis

Ing. Karol Molnár trénuje a uči Tae- kwon – do

Termíny stretnutí budú dohodnuté podľa požiadaviek prihlásených členov.

Prihlášky do záujmových útvarov sú k dispozícii v CVČ denne od 8,00 hod. do 20,00 hod. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať najlepšie do 14. septembra 2016 ( možnosť dohlasovania do krúžkov je aj po tomto termíne). Viac informácii vám poskytnú aj telefonicky na čísle 031 770 3320.  Prihlášky je potrebné odovzdať osobne zamestnancovi centra voľného času.

Poplatky :

2 € mesačne pre občana s trvalým pobytom v meste Šaľa

10 € mesačne pre občanov s trvalým pobytom mimo mesta Šaľa

Prosíme rodičov, aby vzdelávacie poukazy odovzdali v CVČ do 20. septembra 2016.

-md-