Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.04.2022 - 09:12  //  aktualizácia: 12.04.2022 - 09:12  //  zobrazené: 1272

Mohlo by mesto zabezpečiť opravu poškodenej konštrukcie nápisu mesto ŠAĽA pri kaštieli?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 24. marca 2022

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 03. 2022,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. „Mohlo by mesto zabezpečiť opravu poškodenej konštrukcie nápisu mesto ŠAĽA
  pri kaštieli?

 1. Môže mesto opraviť prepadnutú zámkovú dlažbu na bočnom chodníku pri parkovisku v blízkosti Slovenskej sporiteľne a tiež poškodené prechodové chodníky z novej do starej časti na Hlavnej ul. pri veľkom parkovisku?

 1. Môže mesto ostrihať kríkový porast v parku pri bývalej budove Koralu (Waikiki)
  za účelom zabezpečenia priechodnosti spojovacieho chodníka?

 1. Mohlo by mesto opraviť poškodené obrubníky na kruhovom objazde pri Olympii?

 1. Mohlo by mesto zakúpiť prenosné mikrofóny na baterku pre potreby pohrebných služieb na obidvoch cintorínoch za účelom zlepšenia kvality zvuku pri vonkajších obradoch?“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. Objednávka na repas, výročnú kontrolu a zhotovenie nových dizajnov 3D písmen bola zadaná dňa 22. 02. 2022, kedy boli k dispozícii nové výtvarné návrhy. Ročná výmena dizajnu a repas písmen (kontrola stavu a oprava deformít) sa vždy vykonáva na jar tak, aby pred Veľkou nocou boli písmená obnovené na ďalšiu sezónu. Nové dizajny a repas písmen bol dokončený 06. 04. 2022 a 3D písmená boli inštalované na mieste.

2

 1. V rámci údržby miestnych komunikácií sú poškodenia na chodníkoch a miestnych komunikáciách priebežne opravované. Poklesnutá dlažba pred Slovenskou sporiteľňou bola vyrovnaná v polovici marca 2022.

 1. Mesto zabezpečí ostrihanie kríkového porastu.

 1. Kruhový objazd na Nám. Sv. Juraja je v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja a spadá pod Správu a údržbu ciest v Nitre. Harmonogram chystaných opráv nám nie je známy, no uvedené poškodenia budú nahlásené príslušnému správcovi danej komunikácie pracovníkom mesta Šaľa.

 1. Mesto Šaľa má vo vybavení svojich pohrebísk pre potreby ozvučenia pietnych aktov prenosné mikrofóny na baterky. Tieto sú vždy k dispozícii ako pre pohrebné služby, tak aj pre potreby duchovných vykonávajúcich pohrebné obrady,  pričom sa sami rozhodujú, či ich použijú alebo nepoužijú.

 

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Mgr. Miloš Kopiary, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta